اخبار

BANIAN NEWS

احداث یک برج روی عرشه

پس از بحران اقتصادی که از سال 200 میلادی گریبانگر بسیاری از کشورهای جهان شد. شهر لندن نیز چندان ساخت و ساط جدیدی از لحاظ احداث برج و ساختمان بلندمرتبه و همچنین به نمایش درآوردن برجهایی با معماری نوین و تکنولوژِ های ساخت دنیا به خود ندیده است. این در حالی است که با این وجود طرح ساخت برج 100 Bishopsgate که در هما اوایل آغاز بحران مالی جهان ارائه داده شد و یکی از تکنیکی ترین برج های منطقه نیز محسوب می شد. پس از رایزنی های مختلف سرانجام به مرحله بهره برداری رسیده است. می توان گفت در شهر لندن 100 Bishopsgate جزو اولی برج هایی است که تکنولوژی معماری و تکنولوژی ساخت و طراحی سازه در آن صددرصد به کار رفته است و بر این اساس ساخته می شود. ساخت این برج که از سال گذشته در مراحل طراحی و نقشه کشی های ایتدایی به سر میبرد، تا سال 215 میلادی به پایان رسید. این برج تنها

مشاهده »