نشست متخصصان صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه برای طراحی آپارتمان های نسل آینده

اولین نشست مدیران ارشد و مشاوران هلدینگ بیدار سازه تالی  با هدف بررسی برنامه های جاری و آتی در راستای چشم انداز و ماموریت هلدینگ در تاریخ 27 دی 1399 در خانه کار و دیدار کارمان بر گزار شد.

هلدینگ بیدار سازه تالی مالک و مجری پروژه های مسکونی تالی پارک در ایران است. تالی پارک مجتمع های مسکونی کوچک متراژ با خدمات هتلینگ شامل خدمات نظاف منزل، خشکشویی، کترینگ و سایر امکانات رفاهی است که با توجه به نیازهای سبک زندگی جدید در کشور و الگو برداری از نمونه های موفق جهانی در شهر تهران درحال ساخت میباشد.

نشست مدیران ارشد و مشاوران هلدینگ بیدار سازه تالی با هدف بررسی و مرور برنامه ها و چشم اندازهای هلدینگ برگزار گردید. در ابتدای این نشست دکتر داوود بیدار مدیر عامل هلدینگ در رابطه با تفکرسیستی، مدیریت زنجیره تامین و همچنین توانمندسازی کارکنان در راستای یکپارچه سازی و هم ذهن شدن حضار سخنرانی کردند. سپس دکتر علیرضا بیدار مدیر اجرایی هلدینگ مواردی را در خصوص تکنولوژی های جدید در عرصه ی ساخت و ساز موضوعات جذابی را بیان کردند و در ادامه دکتر رضا بیدار مدیر بازرگانی هلدینگ به اهمیت نقش مشتری در صنعت ساختمان و اهمیت سفر مشتری در این بازار پرداختند.

در ادامه همایش دکتر سعید شهباز مرادی از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مشاور استراتژی و منابع انسانی هلدینگ در خصوص لزوم برنامه ریزی و استراتژی های مفید در راستای پیاده سازی چشم انداز و ماموریتهای سازمان مواردی را مطرح نمودند.

در جلسه بعد از ظهر ابتدا پرفسور سعید خزایی از اساتید دانشگاه های مطرح کشور و رئیس انجمن آینده نگاری ایران به عنوان مشاور در حوزه ترسیم چشم انداز و راهبرد های کلان شرکت در خصوص تغییر سبک زندگی در آینده و تاثیر آن بر نوع ساخت و ساز سخنرانی نمودند.

سخنران بعدی این رویداد دکتر همایون نسیمی دارای مدرک دکتری مدیریت بازاریابی استراتژیک از دانشگاه نیس فرانسه و مشاور بازاریابی هلدینگ بیدار سازه تالی در خصوص استراتژی های کلان بازاریابی در هلدینگ و اهمیت چابکی سازمان در تبیین برنامه های بازاریابی کوتاه مدت و پیش بینی آینده بازار در کسب و کارها سخنرانی کردند.

آخرین سخنران این همایش دکتر محسن مطمئن مشاور ارشد امور مالی هلدینگ در خصوص برنامه ها و استانداردهای مالی سخنانی را ایراد نمودند. در آخرین بخش این رویداد کارگروههای تخصصی بازاریابی، معماری، مالی، مدیریت پروژه و ساخت و منابع انسانی به بررسی برنامه های سال آینده هلدینگ پرداختند.