گروه طراحی و معماری مبنا

گروه مبنا به عنوان پیمانکار EPC مشغول فعالیت می باشد و از تمامی توان و ظرفیت علمی و فرهنگی همکاران که سالها در این امر مشغول ایفای نقش و ارائه طرح های نوآورانه در سطح ملی بوده اند کمک و مشاوره دریافت می نماید. علاوه بر آن با شرکت در نمایشگاه های بین المللی و بررسی سلیقه های روز دنیا و نیاز های روز جامعه، محدودیت ها، ضوابط و الزامات جاری مملکتی، مبادرت به طراحی و ارائه آلترناتیو های خلاقانه بر اساس شرایط و نظرات کارفرمایان محترم نموده است. گوشه ای از طرح های ارائه شده در ۱۸ سال گذشته جهت آشنایی شما کارفرمایان عزیز با سلیقه و توان طراحی این شرکت تقدیم حضور میگردد. یاداور می شویم، طراحی معماری علاوه بر رعایت اصول فنی و مهندسی امری سلیقه ای بوده و در نهایت ارائه طرح بر اساس سلیقه و نظرات کارفرمایان محترم خواهد بود.